Mgr Paweł Adam

mgr fizjoterapii – Wrocław 2005
technik fizjoterapii – Ostrów Wielkopolski 2001

Szkolenia i kursy:

 • Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia manualna – mobilizacje z koncepcją ruchu Briana Mulligana / Manual therapy – mobilisations with movement Brian Mulligan`s concept
 • Szkolenia w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa wg metody McKenziego / Spinal mechanical therapy
 • Kinesiotaping
 • Zintegrowane techniki dotykowe wyzwalające punkty, ból i napięcie mięśniowe – koncepcja Wilsona / Integrated soft touch techniques trigger points, pain and muscle tone – Wilson concept
 • Kurs osteopatyczny kręgosłupa / Minimal-short lever spinal osteopathic manipulation course:
  • Kręgosłup lędźwiowy / Lumbar spine
  • Odcinek piersiowy kręgosłupa / Thoracic spine
  • Regiony szyjne / Cervical regions
  • Regiony kręgosłupa / Functional regions of the spine
  • Stawy / Peripheral joints
 • Docelowa diagnoza i technika chiropraktyki – metoda Ackermanna / Gezielte diagnose und technik der chiropraktik – Ackermann methode
 • Funkcjonalna osteopatia i integracja / Funktionelle osteopathie und integration
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu
 • Kinesiology Taping
 • Diagnostyka i leczenie osteopatyczne / Osteopathic diagnosis and treatment

Paweł Adam fizjoterapeuta

Dyplomy i certyfikaty

Terapia manualna

Kinesio taping

Osteopatia

Diagnoza i terapia zespołów bólowych kręgosłupa wg metody McKenziego

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu, zintegrowane techniki terapeutyczne